Trainstorm 2030: innovatie en leven richting de toekomst

Vanmorgen startte de innovatieve #Trainstorm2030 in Den Haag. Daar was ik dan weer niet bij ;-) maar wel tijdens deel twee van de inhoudelijke (en daadwerkelijke) treinreis in Utrecht. We startten met een bijzonder inspirerend verhaal van Ronald van den Hoff over Society 3.0 - en...beyond. Vervolgens waren er enkele voorsprekers (waaronder ik) die in pitches van twee minuten een startschot gaven voor een inhoudelijke brainstorm. Mijn discussie ging over de kloof tussen burger en overheid. Waarom dit onderwerp? Social media en online strategie zijn toch 'my topics'?

In 1998 studeerde ik, samen met elf anderen, af als grafisch ontwerper met een passie voor internet (ja, in het vorige millennium). We kregen de opdracht ontwerp de notitie 'Nederland 2030' van het (toenmalige) Ministerie van VROM. De notitie werd gepresenteerd als een #heul interactief instrument. Maar ja. De interactiviteit werd slechts gefaciliteerd door (houd u vast) een antwoordkaart. Je kon een kruisje zetten bij het door jouw gekozen landschap dat je aantrekkelijk vond. Wij vonden dat, met alle respect, een idiote opdracht. En er was niets interactiefs wat ons betreft. Dus: wij weigerden de opdracht en besloten zelf een manifest te schrijven over het probleem dat aan die notitie ten grondslag lag: de kloof tussen burger en overheid. En de aanname dat burgers tevreden gesteld zouden kunnen worden met een antwoordkaart bij wijze van inspraak. Dus! Ik trok het manifest van de plank (kwestie van zorgvuldig bewaren, drukwerk hè) en nam het mee.

Ik dacht: "ik kan natuurlijk wel een heel verslag schrijven over de discussie, maar een podcast is veel handiger en vollediger". Dus: in deze blogpost de podcast. Het kan zo simpel zijn. Neemt uiteraard niet weg dat ik je wel voorzie van een aantal krenten uit de pap. Hier een aantal aanbevelingen die mijn tafelgenoten opperden (voor de volledige context: luister naar de podcast):

 

  • De overheid zou in projecten burgers in een supervroeg stadium moeten betrekken.
  • Het is een zoektocht naar het bepalen van de werkelijke waarde van informatie die gedeeld wordt via sociale media, maar dat pleit de overheid niet vrij van het onderzoeken en gebruiken ervan.
  • Je zou fijn zijn als je als burger op twee hoofdthema's zou kunnen participeren danwel kennisdelen in projecten of planvorming voor de overheid: op EXPERTISE en op BESLUITVORMING. Expertise: kennisdeling, ideeën opperen, expertise bieden, kritische vragen stellen. Besluitvorming: inspraak.
  • Krokantisering (woord van 2012, let maar op ;-)) van thema's en discussiepunten. Verlaatg de drempel en verhoog mate van participatie.

#Trainstorm2030: Kloof burger en overheid by EosOnlineCommunicatie