Het Nieuwe Leren - via social media en in real life

Op woensdag 26 mei was het Rotterdamse bureau A New Spring gastheer voor een kennisuitwisselingbijeenkomst over Het Nieuwe Leren. Deze bijeenkomst was georganiseerd vanuit de LinkedIngroep (een initiatief van Hans Schuurmans) die zich richt op Het Nieuwe Leren.

NieuwelerenRené Persoon, directielid van A New Spring, nam het initiatief tot een in real life event: "We willen mensen bij elkaar brengen, een podium creëren, samen komen, kennis delen. Ik sta er open in. We hebben voor LinkedIn gekozen omdat dat een mooie groep kennis en mensen vormt. We kiezen ervoor om mensen uit te nodigen en tot discussie te verleiden. We laten ons graag verrassen. Iedereen is welkom. Experts, concurrenten, klanten, iedereen die kennis heeft en wil delen ontvangen we graag. Laat het maar gebeuren." Dát is pas open source - in real life. Ik was uitgenodigd om verslag te doen van de bijeenkomst (en er uiteraard aan te participeren).

Het is precies dat facet, 'het laten gebeuren', dat zorgde voor een inspirerend geheel. Gespreksbegeleider (en deelnemer) Kasper Boon (manager opleidingen en ICT bij Hema @cademie) gaf bij aanvang al aan dat iedereen spreker is: "Het is voor het eerst in mijn ervaring dat dit zo spontaan ontstaat via LinkedIn. Ik ben benieuwd, ik wil graag zien wat de combinatie spontaniteit en bereidheid tot kennisuitwisseling gaat opleveren. Leren is een onderwerp dat eindeloos is." Een appèl op gezamenlijke verantwoordelijkheid voor interessante inhoud.


De nadruk lag op kennisuitwisseling en het bezien van verschillende percepties van het begrip 'Het Nieuwe Leren', implementatie en toekomstperspectieven. Circa 25 deelnemers richtten hun expertise, aandacht en opinies op het centrale thema. De LinkedIngroep heeft nu circa 350 betrokken leden. Oprichter Hans Schuurmans: "De groep mensen is snel gegroeid. Ik zie ons niet als concurrent, we proberen immers allemaal e-learning op een hoger plan te krijgen." Parallel aan het event droegen Twitteraars bij aan de discussie. (#nweleren).

Voor de definitie van het Nieuwe Leren namen we de beschrijving op Wikipedia als uitgangspunt: "Het nieuwe leren is een Nederlands onderwijsconcept waarbij van leerlingen wordt gevraagd zelf verantwoordelijk te leren, samen met anderen. Er worden daarbij alternatieve wijzen van beoordelen gehanteerd. Veel middelbare scholen kiezen ervoor om zich te onderscheiden in de onderwijsmarkt om de huidige concurrentie om leerlingen het hoofd te bieden. De nieuwe onderwijsvormen waarmee de scholen experimenteren zijn bijvoorbeeld vraaggestuurd, projectgestuurd, probleemgestuurd, opdrachtgestuurd, ervaringsgericht en competentiegericht onderwijs."

Het Nieuwe Leren, Star Wars style

Meer bevindingen die tijdens deze bijeenkomst werden besproken publiceer ik deze week in diverse blogposts. Zelf meediscussiëren over Het Nieuwe Leren kan ook: sluit je hiervoor aan bij de LinkedIngroep 'Het Nieuwe Leren en E-learning'.