#deval: Twitter en de politiek

Wie niet op een onbewoond eiland heeft vertoefd de afgelopen week, weet dat het vierde kabinet Balkenende is gevallen. Wie ook nog eens een beetje sociaal actief is op internet, heeft het live meegemaakt op Twitter. Groen Links-boegbeeld Femke Halsema en parlementair journalist Frits Wester hebben ons in ieder geval real time op de hoogte gehouden. Laatstgenoemde twittert nog maar enkele weken, maar het enthousiasme is enorm. Femke Halsema organiseert zelfs de #twist, een feest voor twitteraars. Slimme timing (en ja, ik kom ook). Bovendien stelt ze regelmatig vragen en deelt ze ervaringen mee. Uiteraard niet alles. En dat is prima! Ik waardeer dat zeer. Want alles wat speelt, wordt gedeeld. Deal with it. Fijn dat de reguliere media ons favoriete platform ook omarmen. Het duurde even, maar dat héb je ook wat.

Istock_000009370111xsmallWe wisten het al, maar de media krijgen er nu ook lucht van: Twitter gaat een rol spelen bij de verkiezingen. Sterker nog: dat doet het al. De val het kabinet is door duizenden op de voet gevolgd en verslagen via de hashtag #deval.

Ook interessant is dat politieke partijen steeds meer gebruik maken van sociale media om sentimenten in kaart te brengen, te peilen welke politieke voorkeur er heerst. Hiervoor is ook software ontwikkeld (maatwerk voor de partijen) die steeds beter wordt aangescherpt. Tijdens een bijeenkomst vorige week van de Social Media CLub in Amsterdam opperde iemand zelfs: "Eigenlijk zijn wij verder dan Maurice de Hond ooit was." Ik weet niet of dat zo stellig geponeerd kan worden, maar het is een feit dat vrijwel iedereen die op Twitter en LinkedIn zit, stemgerechtigd is. Sociale media vormen een mer à boire voor stemmingpeilers. Maar de exacte toepassing ervan is nog een proces, lijkt me. Ik hoor graag goede voorbeelden van initiatieven op dit gebied!