Goed nieuws: kaf van koren scheiden in social media consultancy

Wat een heerlijk bericht: ik las vanmorgen dat de IAB Taskforce richtlijnen opstelt voor de inzet van social media expertise. En daar ben ik érg blij mee. Ik zie zó vaak self proclaimed social media experts...je struikelt er soms over. Mensen die één (of twee) bepaalde online tool(s) goed beheersen, er hun primaire product van maken en soms per ongeluk adviezen geven of beloftes doen die niet realistisch zijn. Of adviseurs die eigenlijk buitengewoon onhandige adviezen geven uit overtuiging dat hun aanpak hét commerciële ei van Columbus is ("Word nu rijk met bloggen!" of "DM je salescampagne via Twitter!" - urgh). Of omdat ze zich er wellicht niet eens van bewúst zijn dat ze essentiële kennis en vaardigheden laken. Maar er is een verschuiving gaande. Geen moment te vroeg. Maar fijn dat het nú gebeurt. De richtlijn focust zich op het snijvlak van projectmanagement en internetstrategie. Ik ben natuurlijk meteen door de richtlijnen gegaan. Welke hebben zij geformuleerd?  Zo zijn er de hoofdthema's Expertise (gaat in op strategie, webcare, campagnes, innovatie, brand monitoring en andere thema's), Referenties, Walk The Talk (doe het zelf goed en deug), Return On Investment, Visie op social media, ... (lees verder)

Kwaliteit, Organisatie, Brancheorganisatie en marktstandaarden en Voorbereiding vanuit de opdrachtgever. Goed standaardwerk om op voort te borduren. Dat gaan we nog optimaliseren! Maar uitstekende voorzet. Kan ik er nog enkele randvoorwaarden en kwaliteitsnormen aan toevoegen vanuit mijn expertise geformuleerd? Ik kan er wel enkele verzinnen (gelukkig stelt de IAB Taskforce zich hierin open op. Fijn!). Ik begeef me namelijk op het snijvlak van internetadvies en communicatiestrategie. Die paden kruisen elkaar dagelijks. Een paar voorzetten (en ik zal er de komende tijd nog wat meer over nadenken en mijn gedachten over delen op deze blog).

1. Social media-advies gekoppeld dient te worden aan communicatiestrategie.
Ik weiger dat los van elkaar te zien. Maar dat wordt wel vaak gedaan, dat vind ik kwalijk. De expertise online communicatie en social media begeeft zich op vier cruciale en overkoepelende themavlakken:  • externe communicatie en branding

  • interne communicatie over internet en andere bedrijfsthema's, bedrijfsprocessen en projectmanagement

  • kennisborging, innovatie en productverbetering

  • kennis van online tools


Als een adviseur online communicatie en social media niet of onvoldoende op de hoogte is van mogelijkheden, verbeterpunten en zakelijke kansen en daar dus ook kwalitatief onvoldoende in adviseert (bekend en handig met online tools maar strategisch onbewust onbekwaam), is er een onoverbrugbare kloof op dat moment. Tenzij het kennispeil wordt verhoogd. Harde woorden wellicht, maar ik kan het belang hiervan niet genoeg benadrukken.

2. Gestroomlijnd contact en begrip tussen online communicatieadviseur en ICT-expert
Niet zelden help ik organisaties die zelf probeerden hun communicatieafdeling op internetgebied aan de interne ICT-specialisten te koppelen. Dat loopt vaker spaak dan men denkt. Er is grote behoefte aan slimmere online communicatie intern en extern. Met name als het internet- en social mediaprojecten betreft. Wanneer internetexpertise ontbreekt bij communicatieadviseur of communicatievoelsprieten bij de ICT'er, heb je voldoende oorzaak om een project te laten klappen. De ICT' er begrijp het communicatieabelang onvoldoende en focust zich primair op alle technische mogelijkheden en beperkingen en loopt het risico de technische omgeving niet gebruiksvriendelijk genoeg in te richten voor de eindgebruiker (de communicator / redacteur / internetadviseur). De communicatieadviseur is misschien weer te primair gericht op de inhoudelijke boodschap en mist aansluiting op technisch gebied. De interne brug moet gebouwd worden, en m.i. is dat één van de taken van een allround adviseur online communicatie en social media. De vaardigheden daartoe moeten ontwikkeld worden. Je wilt echt niet wéten hoe vaak ik een communicatieadviseur of redacteur heb zien ruziën met ICT'ers. Is de brug geslagen door wederzijds vakinzicht, gaan processen ineens automagisch beter. Heerlijk als je daar een rol in kunt spelen als adviseur.


3. Kwaliteit van kennis en vaardigheden op het gebied van toepassing van online communicatie binnen de organisatie
En dan heb ik het niet alleen over innovatie en productverbetering. Ook bedrijfsprocessen kunnen met behulp van online communicatie-instrumenten (en social mediatoepassingen) slimmer, sneller, tijdbesparender en efficiënter verlopen. Ik vind dat de adviseur hier goed in moet kunnen adviseren en het implementatieproces moet kunnen leiden. En ja, dat vergt *dus* vaardigheden in projectleiderschap, communicatiestrategie en technische kennis. Is het teveel gevraagd? Misschien. Maar ik vind het nodig en het doet het vak eer aan. Bovendien scheidt dat nogmaals het kaf van het koren.


Oh, en mijn Leergang Online Communicatie & Social Media voldoet in ieder geval aan de richtlijn die is opgesteld door de IAB Taskforce. En nog enkele richtlijnen die ik zélf onmisbaar vind. Ik heb het latje hoog liggen - en daar ligt het prima.


Ook zo'n zin in de werkdag? :-)