Uitgangspunten voor plaatsen van reacties op EosBlog

Eos Communicatie vindt het prettig dat inhoudelijke gesprekken op gang kunnen komen door corporate blogs. En dus ook op EosBlog. Dit kan waardevolle informatie opleveren! Let op: het plaatsen van een of meerdere reacties in het commentsysteem bij artikelen op EosBlog.nl is wel aan een aantal uitgangspunten gebonden. Dit om de sfeer voor iedereen prettig te houden. Door een reactie te plaatsen in het reactiesysteem bij de artikelen op EosBlog.nl stem je in met deze uitgangspunten.

Over de verstrekking van persoonsgegevens:

De verplichte velden moeten compleet ingevuld zijn. De naam kan de eigen naam of een nickname zijn. Deze nickname dient uniek te zijn, voor andere bezoekers herkenbaar en uiteraard niet in strijd met de overige gedragsregels. Indien een van de velden bewust niet correct ingevuld is kan er besloten worden om de reactie van de site te verwijderen, indien het e-mail adres niet correct opgegeven is het (uiteraard) niet mogelijk om hier over te corresponderen.

Over inhoud en vorm van reacties:

Geen reacties plaatsen onder verschillende namen met als doel bezoekers of de moderator te misleiden.

Geen links naar je eigen website opnemen in de reactie, dit kan middels het invullen van het website adres in het veld ‘website’. Uiteraard kan je in je reactie wel verwijzen naar je website.

Reageer on-topic.

Wees behulpzaam en constructief in een discussie en toon respect voor anderen op deze blog. Je discussiëert met elkaar, niet tégen elkaar.

Formuleer helder en correct. Lees je reactie nog eens na of deze voor iedereen duidelijk is.

Geen flames (ruzies, heftige reacties) uitlokken door te provoceren (de zogenaamde trolls).

Nuanceer je uitspraken en onderbouw je mening.

Geen reclame(uitingen), spam of links hier naar toe. Uiteraard is het wel toegestaan een merknaam en/of een link naar een website te publiceren of iemand aan te bevelen indien dit een constructieve bijdrage heeft voor de discussie.

Geen verbaal geweld van welke vorm dan ook.

Geen racistische uitspraken, leuzen of aanzet daartoe.

Geen schokkend materiaal of links hier naar toe.

Geen porno of links hier naar toe.

Geen criminele praktijken of links hier naar toe.

Geen licentie of copyrightschendingen of links hier naar toe (de artikelen op EosBlog.nl zijn beschermd onder een Creative Commons-licentie). Je mag verwijzen naar de artikelen op deze blog. Je mag ze ook opnieuw publiceren, maar alléén met als bronvermelding de volgende tekst: "Dit artikel is geschreven door Jojanneke van den Bosch, Eos Communicatie. Het is eerder gepubliceerd op www.eosblog.nl."

Uitgangspunt over omgang met de moderator en beslissingen vanuit EosBlog.nl over de gedragsregels:

Nooit na verwijdering van je reactie opnieuw dezelfde reactie plaatsen. Ook niet in het commentsysteem ingaan op de verwijdering, neem contact op met de moderator indien je de beslissing onterecht vindt.

Bij overtreding van de gedragsregels:

Zal je reactie van de website verwijderd worden. Hiervan zal je via e-mail op de hoogte gesteld worden. Uiteraard heb je hierbij de gelegenheid om te reageren. De moderator zal je argumentatie overwegen en indien het verwijderen van je reactie niet voldoenen gegrond bevonden is de reactie terug plaatsen.

Bij herhaaldelijk overtreden van de website, respectloos gedrag of ‘zware’ overtredingen zoals discriminatie kan je voor een nader te bepalen duur de toegang tot de website ontzegd worden.

Uitzonderingen:

Er zijn vele situaties denkbaar waarop de gedragsregels niet toepasbaar zijn of geheel aansluiten. Ik heb er bewust voor gekozen niet alle uitzonderingssituaties te beschrijven, maar bied de mogelijkheid te reageren indien je ergens niet mee eens bent.

Indien je het niet eens bent met een beslissing neem dan contact op met Jojanneke van den Bosch. Leg duidelijk uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en beargumenteer dit.