Op bezoek bij minister Verhagen

Op vrijdag 3 juli was het zover: samen met 99 andere gelukkigen was ik uitgenodigd om op bezoek te komen bij minister Maxime Verhagen. Het was initiatief van @maximeverhagen zelf. Vanaf 16.00 uur waren we welkom op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op z'n zachtst gezegd opmerkelijk: burger en overheid waren zelden zo dichtbij elkaar. @maximeverhagen heette ons van harte welkom op het 'Ministerie van Twitter'.

In de zaal was een groot scherm met een Twitter-backchannel geplaatst, zodat iedere aanwezige (en niet-aanwezige) door middel van een hashtag (een afgesproken Twittercodewoord, in ons geval was dat #verhagentweetup). Menigeen twitterde er enthousiast op los, terwijl de minister en enkele sprekers (waaronder @slijterijmeisje en @zorg20) vertelden over hun ervaringen met 'Minister Tweep'. Hij kreeg ook een certificaat waarop hij nog eens als zodanig werd bestempeld. Geestig en treffend.

Img_5022

Na de bijeenkomst, die overigens eigenlijk niets met politiek te maken had, behalve dan het feit dat we ons in het ministerie bevonden, is @maximeverhagen met ons meegelopen naar cafe De Eeuwige Jachtvelden op het Plein in Den Haag, op loopafstand vanaf Buitenlandse Zaken. Daar hadden zich vanaf 15.00 uur al een grote groep enthousiaste Twitteraars verzameld, die tot hun spijt niet aanwezig mochten zijn op het ministerie (er was een maximum van 100 bezoekers bepaald). Het was een enorm gezellige boel!

Img_5020
@maximeverhagen wist me nog wat handige features van mijn eigen iPhone te vertellen. Verder bespraken we zeer kort dat we samen ooit eens in een artikel waren verschenen. Maar voornamelijk ging het over de kracht van Twitter, en hoe het medium (eigenlijk moet ik zeggen 'netwerk') zich ontwikkelt en mooie dingen laat ontstaan. En uiteraard was er ruimte voor voldoende grappen.

Kloof tussen burger en overheid een beetje gedicht
Wat ik er vooral zo mooi aan vind, is dat een issue dat in 1998 speelde tijdens de laatste fase van mijn afstuderen, een prachtige wending heeft gekregen. Destijds deed ik met mijn mede-afstudeerders onderzoek naar het al dan niet functioneren van democratie in Nederland. We constateerden toen dat er een enorme kloof tussen burger en overheid bestond, die maar moeilijk te overbruggen zou zijn. Ons was als opdracht gesteld om de destijds actuele nota van Ruimtelijke Ordening (visie op Nederland in 2030) grafisch vorm te geven. In deze nota was, op initiatief van het ministerie van VROM, een antwoordkaart verwerkt waarop je als burger kon aangeven wat voor landschap je zou wensen. Als ik het me goed herinner kon je kiezen uit een stromenlandschap, een waterlandschap, een stedenlandschap en een parkenlandschap. Die antwoordkaart was de enige optie om contact te leggen met het ministerie. Wij vonden dat getuigen van een enorm tekort aan visie op democratie vanuit de overheid, en besloten daarop een manifest ('Ik Zal Handhaven') te schrijven en in eigen beheer uit te geven. Het resulteerde in een tentoonstelling in de grootste bibliotheek van Nederland, enkele forumdiscussies en eeuwige 'roem' op de Academie van Beeldende Kunsten, waar ik studeerde. Wij hadden immers de afstudeeropdracht geweigerd en omgevormd tot datgene dat wij van waarde achtten. We hebben ons manifest nog wel aangeboden aan het ministerie van VROM. Maar verder wisten zelfs wij de kloof niet te dichten.

Img_5017
Pakweg elf jaar later is daar Maxime Verhagen, die al ontspannen twitterend praat met veel enthousiastelingen. Studenten (sommigen mogen met hem mee op werkreis), professionals, huisvrouwen, ondernemers, jongeren....burgers. Zie hier een eerste duidelijke stap naar een gedichte kloof.

Verhagen's reactie op het Twitterverbod tijdens debatten in de Tweede Kamer: 'Absolute nonsens. Debatten duren soms vijf uur. En dan niet Twitteren? Belachelijk!'.

Vandaag dus een toast op @maximeverhagen. Niet alleen om de gastvrijheid en ontspannen sfeer, maar ook om het onbewust helen van de afstudeerwond. Overigens ben ik voor die studie met vlag en wimpel geslaagd. Zo zie je maar, als je maar de Goede Vragen stelt. ;-)

WEBLINKS
>> Meer over het evenement op Idealize
>> Een video gemaakt op Buitenlandse Zaken door Calamares.tv
>> De hashtag (het trefwoord) op Twitter: #verhagentweetup
>> Een mooie fotoverzameling van de dag op Flickr.com
>> @slijterijmeisje in actie

Video volgt...

Tweetup bij minister Verhagen from Jojanneke van den Bosch on Vimeo.