Lesmateriaal WeesWijzer in de maak

WeesWijzer, Eos Communicatie's MVO-project voor en over weeskinderen in Nederland, is bezig met lesmateriaal voor het primair onderwijs. Het is vanaf begin juni te downloaden vanaf de website van EDG-magazine Prima en vanaf WeesWijzer.nu. Later dit jaar verschijnt ook een compact lespakket voor het voortgezet onderwijs. Waarom eigenlijk?

Van mijn eigen schooltijd herinner ik me nog dat er regelmatig aandacht werd geschonken aan de minder bedeelden in verre landen. Via de zending, de missie en andere inzamelingsacties. Wekelijks doneerden we dan een kwartje of een gulden in de schoolpot voor de missie. Ook hadden we het over Greenpeace, het milieu, zeehondjes en walvissen en neutronenbommen. We lazen de SamSam over noodtoestanden in Haiti, waar meester Hans van Vliet honderduit over kon vertellen. Maar eigenlijk kwam nooit ter sprake hoe het er eigenlijk in ons eigen land aan toe ging. Ik had nog nooit gehoord van weeskinderen in Nederland. Totdat ik er zelf een werd. En dan realiseer je dat niemand om je heen iets weet over weeskinderen.


In je eigen land, je eigen buurt, je eigen straat. Je eigen klas. In
mijn geval resulteerde het in onbegrip van sommige kinderen. Ik zou
'verzonnen' hebben dat ik wees was, 'om aandacht te trekken'.
Ongelooflijk hoe je zo in de verdediging wordt geduwd. Natuurlijk
begrijp ik dat het voor veel mensen moeilijk voor te stellen is. En
soms is het dan gemakkelijker om het niet te geloven. Want...'wij hebben het zo goed in ons land, hier gebeurt dit niet'.

Wat mij betreft is het dus tijd voor lesmateriaal. Duidelijke
informatie op laagdrempelige wijze aangeboden. De hoogste tijd!
Uiteraard laat ik me aanvullend voorlichten door docenten en een
onderwijskundige in mijn netwerk. Kwaliteit gaat immers boven alles.