Online kaarten in de klas: wedstrijd

Een van mijn Twittergenoten, Kaj Rietberg, tipte mij op de wedstrijd 'Online kaarten in de klas'. De redactie van Online Kaarten en auteur Marc Buma van Reis om de wereld in 80 klikken organiseren deze wedstrijd voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs en voor studenten aan de lerarenopleidingen. Deelnemers maken een lesopzet waarin gewerkt wordt met online kaarten en virtuele globes, zoals Google Earth, Google Maps, Microsoft Live Search e.d. Alle bruikbare inzendingen komen in een openbare wiki te staan, zodat iedereen gebruik kan maken van het lesmateriaal.

Dat laatste vind ik eigenlijk nog het mooist. Kennis over internettoepassingen hoort openbaar te zijn, zodat het kennispeil van verschillende scholen eerder op een gelijker niveau wordt getrokken. Het gebeurt nog te vaak dat het ict-kennispeil van scholen afhankelijk is van noest nerdende ict-coördinatoren. Dat is jammer (ik blogde er vandaag al eerder over, in het kader van het advies van de Onderwijsraad), daarom vind ik dit dan ook zo'n leuk initiatief. Ook leuk is dat scholen hierdoor echt een levendiger gebruik van internettoepassingen in hun concrete lessen maken, zo wordt het meer gemeengoed en worden lessen pas echt leuk! 

Uiteraard zijn er ook prijzen te winnen voor de inzenders.