Roeiteam Holland Acht in Eendragtspolder

Weer een mijlpaal deze week: de ondertekening van de realisatieovereenkomst voor een internationale roeibaan in de Eendragtspolder, net ten noorden van Rotterdam. En ambitieus project waarin meervoudig grondgebruik centraal staat. Allereerst wordt de Eendragtspolder gereed gemaakt als waterberging. In het kader van de klimaatverandering moeten we er immers voor zorgen dat we droge voeten houden. Daarnaast wordt de polder een veelzijdig recreatiegebied. Als klap op de vuurpijl wordt dus een internationele wedstrijdroeibaan aangelegd. Ik regisseer in opdracht van G.Z-H het communicatietraject met de verschillende partners (provincie, gemeente Rotterdam, hoogheemraadschap, gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle). Grote eer, maar wel veel werk! Gisteren hadden we een enorme mijlpaal: de realisatieovereenkomst werd getekend door wethouder Bolsius van Rotterdam en bestuurlijk secretaris Boedhoe van het recreatieschap Rottemeren. Vervolgens bestegen beide heren twee roeimachines om hun sportiviteit aan te tonen. Voor de gelegenheid had ik ons nationale roeiteam de Holland Acht gecharterd. Deze mannen hebben de harten van menig aanwezige gestolen. Groot feest dus. En vandaag ook nog verblijd met een goede publicatie in het AD Rotterdams Dagblad. Hoezee!

Jometgroep Wat een feest!