Beperkt houdbaar - over de bizarre bimboficering

Vanavond is "Beperkt houdbaar", de spraakmakende VPRO-documentaire van Sunny Bergman, op tv. Aansluitend zien we de reacties op haar werk vanuit de modebranche, de glossies, de journalistiek en...de plastisch chirurgen. Sunny heeft mooi werk geleverd in haar queeste tegen de bimboficering van vrouwen. Natuurlijk heb ik meteen geprobeerd Sunny's website te bezoeken, maar die was overbelast (ha, wédden dat er vanavond veel meer vrouwen dan mannen op internet zitten?). Op 34-jarige leeftijd is Sunny bang om binnenkort niet meer
aantrekkelijk te zijn, terwijl ze tegelijkertijd boos is dat vrouwen
voortdurend op hun uiterlijk beoordeeld worden. Tegenstrijdig, maar begrijpelijk.

Beperkt_houdbaar
Sunny vóór en Sunny ná.

Sunny heeft de redacties van glossies bezocht en hen bevraagd over het bewerken van foto's. Daaruit vloeide het initiatief van het PhotoshopVrij-logo uit voort. Is Photoshoppen erg? De meningen zijn er over verdeeld. Je moet er dan alleen wél tegen kunnen dat je er ineens  volstrekt anders uitziet. Ook stelde ze zich bloot aan de genadeloze blikken van plastisch chirurgen in Los Angeles, die maar wát graag het mes in deze vrouw wilden zetten. Moedig. En het schetst de hedendaagse realiteit.

Een reactie op Beperkt Houdbaar was het verkopen van rollen plastic 'Beperkt Houdbaar'-plakband. De gephotoshopte dames in tientallen billboards, posters en abri's werden vervolgens voorzien van plastic plakkers op gezicht of lichaam. Er ís wat voor nodig om werkelijk te zien hoe groot de impact is die beelden in de media op ieders perceptie hebben.

Photoshopvrij
Het PhotoshopVrij-logo op de Opzij.

Ook grappig: Opzij-boegbeeld Cisca Dresselhuys hoorde ik toegeven dat ze ooit misschien, one day, aan de botox zal gaan. En ik? Ik zou het niet weten. Ik heb er in ieder geval geen behoefte aan. Natuurlijk heb ik mijn ijdele kanten. Ben ik heel open over. Maar spuitjes? Brr. Ik sport graag, ik schaats en doe aan tennis. Maar dat doe ik vooral uit plezier, schaatsen is mijn passie. Tot nog toe ben ik blij met ieder jaar dat ik er bij krijg. Een leven wordt interessanter en rijker van geest naarmate de jaren vorderen. En dat je die jaren uiterlijk terugziet...that's the way of the world.

De wereld wordt gedicteerd door onrealistische beelden van hoe vrouwen
eruit zouden moeten zien. Dit is inmiddels oud nieuws. Maar hoe we als
vrouwen met dat gegeven om gaan...die vraag blijft immer actueel.

Toevoeging d.d. 8 september:
Ik heb de zelftest van Sunny's website gedaan. Ik ben niet ontevreden met mezelf, en ook niet met het resultaat van de test (klik voor vergroting).

Beperkthoudbaarresultaat