Ayaan is vrijer dan ooit in de VS

Onlangs was ik bij de bijeenkomst 'No More VIolence Against The Worl'd's Women' van the New York Times, zoals ik al eerder op deze blog heb gemeld. Ik heb vandaag de foto's van de fotograaf van de New York Times ontvangen. Ik heb zelf geen foto's gemaakt die avond, dus Matthew Arnold, de fotograaf voor the New York Times, was zo aardig om mij enkele prenten toe te mailen, waarvoor THANKS!

Recently I visited the TimesTalk meeting 'No More Violence Against The World's Women', facilitated by the New York Times, as I have mentioned on this blog earlier. Today I received the photo's taken bij Matthew Arnold, the photographer of the New York TImes. Because I didn't make any photo's that were any good, I'm very happy that Matthew was so kind to send me a few. THANKS, Matthew!

Ayaan1Ayaan in de VS: vrij, ontspannen, 'classy' en zeer scherp.
Foto: Matthew Arnold.

Het was fijn om Ayaan op een zo vrije manier te zien spreken. Haar verbale en nonverbale communicatie vertoonde een grote bewegingsvrijheid. Hoe anders was dit in ons land! Al stond er een beveiligingsapparaat van jewelste paraat, toch was het een ontspannen bijeenkomst. De meest interessante kwesties die besproken zijn gingen over de cultuurverschillen tussen verschillende naties en bevolkingsgroepen. Het is zó gemakkelijk om een mening (of erger, oordeel) te vormen over andere culturen en de manier waarop zij met sekseverschillen omgaan. Veel interessanter is het om je eens te bedenken hoe deze verschillen onbespreekbaar zijn in je éigen cultuur. In Nederland kampen we nog steeds met het glazen plafond in de zakenwereld, ook verdienen vrouwen -nog steeds!)- structureel minder dan hun mannelijke functiegenoten. Dit principe is op zijn minst niet meer van deze tijd. En toch blijft het op de één of andere manier een heilig huisje. Tijd om eens aan herstructurering te gaan doen....wát nou 'het emancipatieslag is gestreden? Dacht het niet!

It was great to see Ayaan speak and perform in such a relaxed and poise way. A big difference compared to her position in our country! There were a lot of security officers present, but it was e relaxed meeting nevertheless. The most interesting issues were the cultural differences between nations and groups. It just too easy to make an opinion (of worse, a judgement) about other cultures and the way they deal with gender issues. Much interesting is to look at your own culture, use it as a mirror and see where you are standing. on this issue. In the Netherlands, we are still dealing with the 'glass ceiling' (the impossibility for many women to reach the corporate top). Also, women earn less money compared to their male collegues. This is not really modern, is it? And still, it remains a sour apple that most women have to put their teeth into. Time for restructuring battle! Emancipation passé? HA! Don't think so!

2007_06_nyt_tt_womenviolence_110