Mooi: Nederlandse bedrijven willen ambitieus milieuplan

Deze week las ik het nieuwsbericht
in het NRC dat het Nederlandse bedrijfsleven zich bereid toont zich vast te leggen op
forse energiebesparingen. De ondernemingsverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en
LTO willen daarover afspraken maken met het kabinet, schreven zij in een voorstel.
Zo bouwt Econcern een fabriek in Delfzijl om voor de productie van biomethanol.
Biomethanol kan aan benzine worden toegevoegd.

Companies
De bedrijven hebben hoge ambities
(en zo hoort het ook): zij willen niet alleen normen voor uitstoot van
broeikasgassen, maar ook voor energiebesparing en toepassing van duurzame
energie. Hier staat voor de ondernemers wel iets tegenover: de overheid zou
maatregelen moeten nemen om vernieuwingen op milieugebied te stimuleren en
internationaal op de kaart te zetten. Deze maatregelen moeten zo helder als
glas zijn en goed ingebed in de regelgeving zodat het gemakkelijk in de praktijk
te brengen is. De bedrijven vragen hier niet zonder reden om, want het is
volgens hen (en ja, dat voel ik mee) net iets te vaak gebeurd dat subsisieregelingen
onverwachts zijn stopgezet (ESF-gelden!). Er is niets mis met als ondernemer
zelf investeren in goede zaken, maar het is wel fijn om te weten wanneer je je
eigen broek moet ophouden (wat subsidiëring betreft).

Ook vinden de bedrijven dat de overheid wereldwijd afspraken moet maken voor de
energie- en emissienormen waar productieprocessen aan moeten voldoen. Zo moet
voorkomen worden dat Nederlandse bedrijven door strengere normen de
internationale concurrentiestrijd verliezen. Normen voor productieprocessen
vinden de ondernemers effectiever dan de huidige, absolute emissienormen.Ik vind het een goede en gezonde benadering van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Het klinkt misschien niet echt spannend, maar soms moet regelgeving
eerst doorgespit worden voordat de echt interessante thema’s aangesneden kunnen
worden. We houden het in de gaten!