Overweeg je een bedrijfsblog? Zes tips.

1. Bedenk vóór je begint met corporate bloggen hoe je het aan wilt gaan
aanpakken. Wat is je perspectief? Laat je de directie schrijven over
branchegerelateerde onderwerpen, of kies je ervoor medewerkers te
vertellen over onderwerpen? Of heeft het je voorkeur om juist
gastbloggers te vragen voor je te schrijven?

2. Als je denkt dat het heel veel tijd kost en
ingewikkeld is om artikelen te publiceren, troost je dan met de
gedachte dat je ook met je mobiele telefoon een bericht kunt
publiceren. Mocht je tijd wellicht naar je verwachting meer opgaan aan
het verzamelen van onderwerpen, bedenk dan dat veel wat in je
dagelijkse krant staat, vaak geschikt is om te beschrijven vanuit het
perspectief van je blog en organisatie!

Google_sixapart
Bloggen met je mobiele telefoon (mobloggen) spaart tijd en is
gebruiksvriendelijk. Blogsoftwarebedrijf SixApart in San Francisco
heeft software aangepakt zodat bloggers met hun mobieltje kunnen
publiceren.


3. Corporate blogging betekent niet dat je je ziel en zaligheid op tafel
legt en kwetsbaar bent voor degenen die minder toerekeningsvatbaar zijn
op het web. Een blog is een aanvulling op je spectrum aan
bedrijfscommunicatiemiddelen, waarop je kennis en ervaring kunt
uitwisselen. Je kunt altijd zelf kiezen wat je vertelt en wat niet - en
welke reacties je toelaat en welke niet (dat laatste met mate,
uiteraard).

4. Let ook op blog-entries (artikelen) die teveel op een advertentie
lijken: hier knappen lezers van blogs op af - en terecht. Corporate
blogs zijn geen promotiefolder voor je product of dienstverlening.
Schrijf liever over de totstandkoming van je product, waar je tegenaan
bent gelopen in het proces en bespreek dit met je lezers met het doel
je product of dienstverlening verder te innoveren.

5. Overweeg iemand te vragen om voor je te bloggen die niet direct in de
staf zit. Iemand die niet direct een belang heeft bij goedkeuring en
bevestiging van een directie. Zo ontstaan de meer oorspronkelijke
weblogberichten. Monitor wel zorgvuldig wat gepubliceerd wordt.

6. Niet iedereen is geschikt om te bloggen. Als je uitsluitend corporate
taal gebruikt op een blog, werkt het niet goed. Bekijk binnen je
organisatie welke medewerkers de goede toon kunnen zetten.

Delicioussmall Bewaar deze pagina in Del.icio.us