Het nieuwe kabinet langs de communicatieve meetlat

De koningin
is na een intensieve dag met beëdigen en bordesscène aan haar eerste kopje thee
toe, maar het nieuwe kabinet moet nog even wachten op een moment van
ontspanning. Op televisie worden de verse functiebekleders in een avondvullend
programma door de journalistieke mangel gehaald door Witteman, Mingelen en
partners.

Mediatraining
Duidelijk is
in ieder geval dat de ministeriële debutanten een spoedmediatraining hebben
gehad. Dit was overigens geen overbodige luxe. Enkele dagen geleden werd de
minister van VROM in spé door een team Jakhalzen (reporters uit ‘De Wereld
Draait Door, red.) belaagd met vragen als: “En? Wordt u minister? Bent u
blij?”. De minister reageerde ietwat onbeholpen (door een dichte voordeur!) door
te roepen: “Nee! Ik doe de deur niét open! Want ik ben gewoon thúis!”.
Communicatoren aller naties, unite.
Waarschijnlijk is een versneld trainingsprogramma afgewerkt om op
beëdigingsavond beter beslagen ten spekglad media-ijs te komen.

Ongekunsteld
Op vragen als “wat is het mooiste Nederlandse boek?”, “went de aandacht snel?” en
“wat is een journalistieke vraag die u nooit hoopt te krijgen?” antwoordden sommigen
van hen kordaat en ingestudeerd. Anderen bleven goed ‘bij zichzelf’, zoals
Ronald Plasterk. Hij gaf ongekunsteld antwoord en dat siert hem. Op momenten
dat mensen zich klem dreigde te praten, greep een loslopende coördinator in en
sleurde de politicus m/v vlot bij de journalistieke garde weg. “Ik word gered
door de gong”, was de repliek van Ab Klink, kersverse minister van Volksgezondheid. Klink was waarschijnlijk
degene die het meest bij zichzelf bleef bij het kruisverhoor van het
journaille. Met een bewonderenswaardige onbevangenheid antwoordde Klink op de
vraag wat zijn grootste teleurstelling ooit was: “….Dat weet ik niet.” Chapeau!

Hip
Hipste vogel
is waarschijnlijk de piepjonge (33) Camiel Eurlings, de nieuwe minister van
Verkeer en Waterstaat. Het politieke dier vertelde dat hij het allemaal
"knetterspannend" vindt en dat
hij het als minister “retedruk” gaat krijgen. Ondanks zijn vocabulaire geeft
Eurlings zelf aan dat “het jonge er wel snel af zal gaan." We zullen zien.
Misschien valt het mee.

Inspiratie
Op
inhoudelijke zaken werd mondjesmaat ingegaan. Verstandig, want hoeveel kun je
immers zeggen als je ‘al’ zes uur in functie bent? Ze hebben in ieder geval netjes opgelet tijdens de mediatraining. Laten we hopen dat ze ook bereid
zijn iets op te steken van hun voorgangers. Pieter Winsemius bijvoorbeeld. Een
begenadigd communicator. In zijn laatste anderhalf uur in functie vertelde de
minister van VROM bevlogen en met humor over de kracht
van communicatie en positionering. Hij deed dit vanmiddag tijdens een
inspirerende lunchbijeenkomst (op initiatief van Aedes, branchevereniging voor
woningcorporaties), waarbij uw redactie overigens aanwezig was. Deze
bijeenkomst was overigens het laatste optreden van de minister in functie. Winsemius
maakte een mooie voorzet voor de avond van de beëdiging. Hij zei dat het na de
beëdiging eigenlijk al duidelijk zou zijn wie op termijn de functie goed kunnen
blijven bekleden. Dit zouden degenen zijn die in termen van ‘wij’ spreken.
Mensen die doorhebben dat je in het werkproces in elkaar moet investeren.
“Succes heb je samen, fouten maak je alleen”, aldus een inspirerende Winsemius.

Wie communiceert slim?
Als we
kijken wie tot nog toe het meest in Winsemius’ favoriete profiel past, durf ik
nog geen schot voor de boeg te nemen. In het avondvullende programma gooiden
Klink, Plasterk, Eurlings en Gerda Verburg vooralsnog aardig hoge ogen. Op
communicatief gebied zou ik ze -voor dit moment, want we weten hoe vluchtig de
politiek kan zijn- een nette 7,5 geven. De overige ministers mogen eerst hun
ambities vleugels geven. En vooral goed blijven opletten op
mediatrainingschool. 

Voor wie ’t nog niet wist...

Financiën: Wouter Bos - met stropdas

Jeugd en Gezin:
André Rouvoet - De
Hoeksteen

Binnenlandse
Zaken:
Guusje ter Horst

Buitenlandse Zaken:
Maxime Verhagen - “Eindelijk
op Buitenlandse Zaken!”

Economische
Zaken:
Maria van der Hoeven - die het
politieke reilen en zeilen al kent

Sociale
Zaken:
Piet Hein Donner - wát nou aftreden om een open deur!
Justitie:
Ernst Hirsch Ballin - “Ik zou niet wéten
welke andere ministerspost ik zou kunnen doen”


Integratie:
Ella Vogelaar
Ontwikkelingssamenwerking:
Bert Koenders - charmekanon II van de
PvdA


Verkeer en Waterstaat:
Camiel Eurlings - Fris
en fruitig, wie weet voor hoelang?

Onderwijs: Ronald Plasterk - “Ik ga
het lab missen, en de mensen daar.”

Defensie: Eimert van Middelkoop

Volksgezondheid:
Ab Klink - “Ik zal blij
zijn als de processen in ziekenhuizen sneller gaan”

VROM:
Jacqueline Cramer - “als we
negatief beginnen, kunnen we beter meteen stoppen"
(mediales 2: “Uit Je Nooit Negatief Op Provocerende Vragen” sturen we haar
graag toe)

Landbouw:
Gerda Verburg