PERISCOPE #ONLINECOMMSCOPE 5: CONTENT CREATIE VAN LEERMIDDELEN

Deel 5 in de serie over e-learning van #OnlineCommScope via Periscope. In deze aflevering (31 minuten) ging ik uitgebreid in op het maakproces van leermiddelen voor online trainingen.

Het bleef hier duideijk niet beperkt tot video's embedden op een WordPress site. Integendeel. Niet dat er iets tegen embedded video's op WordPress sites is. Maar het ontwerpen van een leerpad omvat meer dan dat. In deze aflevering met name aandacht voor:
- de volgorde van het ontwikkelen van je training;
- leermiddelen voor kennisoverdracht;
- hoe je actief leren kunt stimuleren met gebruik van slimme contentelementen;
- tooling (welke tools gebruik je voor het maken van de leermiddelen)
- en nog veel meer. :-)

HIER IS DE REPLAY: