Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken uit het
bedrijfsleven. Grote organisaties (ING bijvoorbeeld) leveren een grote bijdrage aan
diverse initiatieven en flirten met het populaire onderwerp. Ieder bedrijf kan een steentje bijdragen aan dit fenomeen. De staatssecretaris van EZ, Frank Heemskerk, wil MVO tot één van de speerpunten van zijn beleid maken - en dus een stoer Nederlands exportpoduct.
Ook kleinere organisaties timmeren al
flink aan de weg op dit gebied, soms zelfs zonder dat ze zich hier van bewust
zijn!

Wellicht onderneemt jouw bedrijf al acties die onder MVO te
definiëren zijn. Misschien produceer je energiezuinig, heb je sensoren
gekoppeld aan lichtschakelaars in je bedrijfskantoor. Of doneer je restanten
van de post Onvoorzien aan goede doelen. Maar als je MVO op een gedegen manier
wilt integreren in de bedrijfsvoering, is het slim een beleidsstrategie te
formuleren en een plan van aanpak op te stellen. Dit hoeft geen document van
encyclopedische proporties te zijn. Met het doorlichten van het huidige
bedrijfsplan dit checken op duurzaamheid kom je al een heel eind. Heeft je
organisatie een corporate missie, dan kun je deze richting laten geven aan duurzaam
beleid. Een interne gedragscode voor medewerkers kan er ook een deel van zijn. In
de formulering van procedures van bedrijfsvoering kan ook het een en ander
opgetekend worden. Inkoopbeleid kan aangescherpt worden. Deze week hoorde ik
voor het eerst over een bedrijf dat mogelijk overgebleven opleidingsbudgetten
wil investeren in kennisdeling. Mooi idee! 

De handreikingen in
een notendop:

1. Betrek iedereen in de organisatie bij je voornemen om maatschappelijk
verantwoord te ondernemen. Een gedegen intern communicatietraject is van
doorslaggevende waarde. Maak je collega’s deelgenoot van uw denkwijze. Het is
immers niet echt gemakkelijk om de wereld in je eentje te veranderen;

2. Formuleer een visie als organisatie over je rol in maatschappelijk
verantwoord ondernemen (“Wat kunnen / willen we doen?” en “Hoe ver willen we
gaan?”);

3. Bekijk welke verbeterpunten nú in uw organisatie doorgevoerd kunnen worden
in de interne én externe bedrijfsvoering;

4. Werk stap voor stap: Rome is niet in één dag gebouwd;

5. Werk samen met je netwerk. Mogelijk hebben je zakelijke partners wel belang
bij acties - en vice versa. Bepaal per doelgroep welke acties je wilt optuigen;

6. Communiceer! Niet alleen in de organisatie, ook juist buiten de
bedrijfsmuren. Stel hier wel een strategisch communicatieplan voor op waarin
stelt bepaalt hoe je stakeholders gaat informeren en betrekken en een relatie
legt met de pers. Ook instrumenten als een ‘joint promotion’ (met je
doelgroepen: wederzijds refereren van publiciteit op elkaars
communicatiemiddelen) is goed om van te voren uit te werken. Be good and tell it!

Goed en interessant, maar… wat kost het?

Als ondernemer heb je waarschijnlijk niet de ruimte om eindeloos filantropisch
te werk te gaan. Een doelstelling vooraf is dus zinnig. Maar een hard overzicht
van kosten en baten is moeilijk aan te geven. Een SMART (specifiek, meetbaar,
acceptabel, realistisch, tijdgebonden) plan is dus niet per definitie het
instrument. En wat is ‘lonend’? Aan dankbaarheid en inhoudelijke ontwikkeling
is niet altijd een bedrag in geld te koppelen. Sommige organisaties vinden dat
het meer mag kosten dan het oplevert. Anderen willen er resultaat aan
overhouden. Hoe dan ook, we kunnen algemeen stellen dat maatschappelijk
verantwoord ondernemen helpt om sommige risico´s te beperken en je band met de
omgeving te versterken.

Denk aan doelen als…

A. “We investeren 10 procent van de inkomsten die we vergaren uit project X. De
financiële investering moet meer bekendheid van ons bedrijf opleveren (vijf
publicaties over onze acties in de komende zes maanden).”

B. “We stellen menskracht beschikbaar voor goed doelproject X bij bedrijf Y. Vijfentwintig
procent van de gederfde inkomsten moet resulteren in een opdracht van een
opdrachtgever die over ons hoorde door onze MVO-werkwijze.”

C. Vul zelf in, wees creatief!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat uit van het
principe dat iedereen er beter van moet worden. Als jij meer verdient, wordt een ander daar weer beter van. Door samenwerking in
betrokkenheid.

Delicioussmall
Bewaar deze pagina in Del.icio.us